LIDMAATSCHAP

De culturele activiteiten van Dante Alighieri Amsterdam zijn spraakmakend. U kunt deze al voor slechts 20 euro per jaar bijwonen. Na uw aanmelding via de website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de culturele avonden en de andere activiteiten.

Het lidmaatschap bedraagt:
€ 25,- voor individuele leden
€ 37,50 voor (echt)paren
€ 15,- voor studenten

Het totaalbedrag dient u over te maken naar bankrekening NL06 INGB 0003 8710 85 t.n.v. Dante Alighieri Amsterdam.

Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij het wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Om lid te kunnen worden, stuurt u een e-mail met onderwerp Nieuw Lid Dante naar roel (at) schoonveld.com  (at=@) en vermeldt daarin de volgende gegevens:

Naam, Voorletters, Adres, Postcode, Woonplaats, E-mail-adres, Soort lidmaatschap (individueel, paar of student).

U krijgt daarna een bevestiging en een nota.