Voorzitter: Prof. dr Eric Moormann
Secretaris: Drs Pamela Welling
Bestuurslid: Drs Barbara Lotti
Bestuurslid: Drs Roel Schoonveld
Bestuurslid: Drs Tatiana Della Vedova
Bestuurslid: Drs Isabel van de Kant

In de loop van elk verenigingsjaar is er een Assemblea Generale waarvoor alle leden een uitnodiging ontvangen. Op deze avond worden de jaarverslagen van de cursussen, culturele activiteiten en financiën besproken.

Ook komt tijdens deze assemblea de nieuwe bestuurssamenstelling aan de orde. Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur, als zij zich uiterlijk drie dagen voor de Assemblea Generale schriftelijk aanmelden bij de secretaris en hun kandidatuur wordt gesteund door tenminste vijf stemgerechtigen.

De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij de secretaris.